دانش برای شما «دانلود رایگان پاورپوینت و تحقیق و پروژه» دانلود رایگان: پروژه و تحقیق پاورپوینت جزوه- کتابچه- راهنما کسب و کار گزارش کار آزمایشگاه گزارش کارآموزی پرسشنامه http://danesh4u.mihanblog.com 2020-03-29T00:57:25+01:00 text/html 2020-02-02T08:11:23+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت http://danesh4u.mihanblog.com/post/695 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Vazir, tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">مفاهیم شبکه ‌ های کامپیوتری • کاربردهای شبکه ‌ های کامپیوتری • سخت ‌ افزار شبکه • دسته ‌ بندی شبکه ‌ ها • روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه • مدل هفت ‌ لایه ‌ ای OSI • مدل چهارلایه ‌ ای TCP/ IP &nbsp; &nbsp; &nbsp; 250 اسلاید و</p><span class="link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Vazir, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://danesh4u.sellfile.ir/prod-2108715-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.html" style="box-sizing: border-box; margin: 5px; padding: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; background-color: rgb(199, 44, 40); border: 1px solid rgb(113, 1, 1); font-size: 0.75rem; font-family: &quot;B Yekan&quot;; border-radius: 5px; background-size: 100% 100%; direction: rtl;">توضیحات بیشتر - دانلود</a></span> text/html 2020-01-12T14:29:10+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت در مورد اعتماد به نفس http://danesh4u.mihanblog.com/post/694 <span style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: main, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">خلاصه:برای رسیدن به اعتماد به نفس علاوه بر پشتکار و عدم سستی و مشورت با آگاهان و عدم تقلید کورکورانه از دیگران، انسان باید به خدا توکل کرده و تصمیم بگیرد که ...</span><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=27131MS8xMi8yMDIwIDEyOjAwOjAwIEFNNTcy.jpg&amp;w=230&amp;h=230&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت در مورد اعتماد به نفس"></div><div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: -webkit-right; box-sizing: border-box; font-family: main, Tahoma, Arial, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><font color="#663399"><br></font></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: -webkit-right; box-sizing: border-box; font-family: main, Tahoma, Arial, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><font color="#663399">فهرست:</font></strong></p><ul style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; list-style: none; text-align: -webkit-right; box-sizing: border-box; color: rgb(58, 58, 58); font-family: main, Tahoma, Arial, sans-serif;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">مقدمه</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">عوامل اعتماد به نفس</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">توکل به خداوند</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">مسئولیت پذیری</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">مناعت طبع</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">تفکر</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">کار</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">تلقین</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">تشویق</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">مطالعه زندگی بزرگان</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">نهراسیدن از ناکامی ها و شکست ها</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; box-sizing: border-box;">منابع</li></ul><div><div class="description" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 330px; float: right; color: rgb(153, 153, 153);"><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرمت فایل دانلودی:</span>.pptx</p><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">فرمت فایل اصلی:</span>&nbsp;ppt</p><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تعداد صفحات:</span>&nbsp;19</p><p class="hlf" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">حجم فایل:</span>685 کیلوبایت</p></div><div class="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 290px; float: left; color: rgb(153, 153, 153);"><i class="icon-shopping-cart" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></i>&nbsp;<a id="button-cart" href="http://danesh4u.fiload.ir/download/27131" class="buy dnl" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 7px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: &quot;b yekan&quot;, arial; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 85, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out 0s; outline: 0px; border-radius: 4px; background: rgb(18, 154, 205); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px; box-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px 0px 5px; width: 290px; display: inline !important; text-align: center;">&nbsp; پرداخت و دریافت فایل</a></div></div></div> </div> text/html 2019-01-02T06:50:00+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت در مورد برند و نام تجاری http://danesh4u.mihanblog.com/post/693 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;B Yekan&quot;; font-size: 22px; letter-spacing: 0.5px; font-weight: normal;"><br></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="http://danesh4u.sellfile.ir/prod-images/2031211.jpg" alt="برند" align="right" class="imgsmall" style="margin: 5px; padding: 0px; max-width: 150px; border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 5px;">پاورپوینت 29 اسلاید تعریف برند نام و نشان تجاری و جایگاه آن نقش نام تجاری در توسعه بازار چرا برند فواید برند اهمیت و ارزش نام تجاری اهمیت و ارزش مالی نام تجاری برند استراتژی مزیت رقابتی و خلق ارزش مسؤولیت مدیریت استراتژیک برند توسعه برند تدوین استراتژی برند منابع ...</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 211);"><a href="http://danesh4u.sellfile.ir/prod-2031211-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.html" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(56, 36, 1); text-decoration-line: none;"></a><span class="link" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://danesh4u.sellfile.ir/prod-2031211-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.html" style="margin: 5px; padding: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; background-color: rgb(199, 44, 40); border: 1px solid rgb(113, 1, 1); font-size: 12px; font-family: &quot;B Yekan&quot;; border-radius: 5px; background-size: 100% 100%; direction: rtl;">توضیحات بیشتر - دانلود&nbsp;</a></span></p> text/html 2018-10-14T07:30:01+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . تحقیق در مورد بیمه http://danesh4u.mihanblog.com/post/692 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=22747MTAvMTEvMjAxOCAxMjowMDowMCBBTTUxMA__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزار کارآموزی مدیریت در سازمان در (اداره آموزش و پرورش )"> <div><br></div><div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیقی کامل درباره بیمه- در این تحقیق بعد از تعریف بیمه، مهمترین اركان و اصطلاح های آن كه همچنین دارای بیشترین كاربرد در این صنعت هستندپرداخته و توضیح مختصری در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهیم نمود. در اینجا سعی کرده ایم از میان تعاریف مختلفی كه از سوی اندیشمندان هر رشته مانند ادبیات و ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;">قیمت : 15,000 تومان</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22744/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87" class="more" title="تحقیق کامل در مورد بیمه" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out 0s; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22744/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87" class="buy" title="تحقیق کامل در مورد بیمه" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out 0s; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-05-23T13:39:57+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت ماشین های کشاورزی http://danesh4u.mihanblog.com/post/691 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxETEhUTEhAVFRUXFiEbFxgYFRcdGhkaGBggGB0aIBodHikgGBolHhgbITEiJSkrLi4vGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzcmICYtLTItLS8vLTYtLS8tLS0tLS8tKy0rLS0vLS0tLystLS0vNS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAJcBTgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQQFBgcCAwj/xABGEAACAQIEBAMGBAMFBgQHAAABAhEAAwQSITEFBhNBIlFhBzJxgZGhFCNCsVLB0RZicoLhFTNDkqLwk8LS8QgkNGN0srP/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEAQUG/8QALxEAAgIBAwIDCAICAwAAAAAAAAECAxEEEiExQQUTUWFxgZGhwdHwMrEi8TNS0v/aAAwDAQACEQMRAD8A3GiiigCiiigCiio7Fcas28TZwrE9W8rsgAkRbALEntvp8KAkaKKKAKKKKAKKKKAKKK8Xd/0oCPViP/KaA9qoPOXtAOGurYtW4Zmym7dByAZ8jMFBBYLrrI271dc97+C3/wCI3/orLPany7i3u/iImz4Qwtv4l1hoBG5HcfSuMupcFLM+h5Y/mm9lxGbitzrIxFkWrdsW3GUFTpbOkkr73avLG85MtlGs8SxDX/DnR0t5dR497Q2Pr9azR8SqppqS2hYycpmPj2r1w+I0SYMMQ2nY6if+qouEvU0R1dKxiOce78F4wHtTxsgXL9qPPoa6d5kAfQ1cOGc92rsZ8RfXzKfh3X/+eb7VlXCLAhgQPC+unbuPpNWB+A2LihykN5qSDpodR8KnskujKnqaJPEoY9xrWD4nhXGcY4tGvicL/wBMCfpTHFc94dBCK91gSJAyroY3bX6A1lGL4c1tCy3ngD3Wg+m51FReO45kA6ZBEAGAPeEsxIPfUa71CTkuC2qvTyllPj28f0a1huebpuqXtqtqYYLJOvfMdyN4gVa7nMOEUFjiLcDeGk/Qa1nnBeVrVz8C903LnVXqXFJhY6WaABH6mXWmWNW2l+8iKFVbrBVAAAymNBUG5RXJpjp9PqJ7YcYX3NhtuGAYEEESCDIIPea6rHL/ADLicLbBs3YAZVCtBWGbXQ7bnarfwPnR7lxLV20sswUMhjU6aqf5Guxtiyq7wu6CclykXSiiirTzQooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAqD4pwKzde7cujNmw5txLKQh1YBlYEZiBtG29TlR2Pu/l3zPu22n/lJoCq+yy2mG4NYuhbjZkNxgM7sWJjwrJjQDRYHfzNQ/GfalfnJh8CVJ0BvNDTBPuAehOp7VbfZsMvCcF/+Op+omqxxCxZvcQxJdBCBI1Ig5JkkHeCanBJvkhN4RUm9oHG0lmRconUgD/T7VM8K9quMIm5g84G+Qgkfdd/hS82cIsphbtxAwIHmfONjrTzlzl7CrYtstqS6KzEltSVE6TUvLRU33Jng3tRwd1il4Ph2C5vzEYLA3JaIUD1NXi1cDKGUgqRII2IOoIPcVn3DOHWV4la/KSHw7oRlEETmII77VoagAQBAFQksPBbB5RF80cSuYfDXLtu0brKNEEyT8gTTTkbit7FYUX7wAZrjwojwqrFQPWINWCkVQNAIHpUSwWmHGlBtjN7udQfgzBT+9P6j+Pz+GvECStssB6oMw+4FCL6HzFhMKDiLVm6JHVVGEkSMwQ6jUb9qvnIvAMO9m4XQ3EZgB1FHvKDnI12zFhPpVExbAYrOrHL18ynvBYOp177b1qF3jnTvthVe2XW3mQklZaCQhUJEwJkED0q1Y6so5xhFfvYC1axGOtjQhUeysnUNlDiTJOpJ+VPeD4tRbAZgJUMZ3Gmsgaio3m68WxkrAIUIfJiM+/lt96k+AXNUcDQSCJ8wQe1R5beC6SjFJy5yv3sySvW7QU9VWyxrNu5Eeoy/vWc8f4er32Nkp0idMv6fQrupPw1irNzNxO5ZUdL3GacsA5QJ29NtNvSqnwm9nuX2ndB6fqB/lVVkmo5N+gojZdGLXD9pZ+F8cuplLX3zIgS2FS3EQB4iROyjUDMfMV74bEkNcuG6xF0hXV1V5LuIYMRKEEk6a/GoO0uoqSwkkDURmH6QdRqN/KKx733Pp5aOtfxRP4zhV11HTC3PECQjAmNf0mG+1R3DOPjDXz1bYV1IKh1ZYYaGF0hdtIjc96ercHanpxjMuV4uJ/DcUOv0YGPlXMom4T24aTXy+paOHe0Gww8Yj1Xb7mp7C8x4V9ryj46fvWVX+CYO5r0mst52XIH/ACNK/SKaPy/cXWziw3o4Kn7SPuKtVsveebZ4Zp5dnH6o298XbCly6hQJLSIA85pcJirdxQ9t1dTqGUgg/AisdThvE7adS0UuiJy27ozj0y9z8Cabcuc3YtLly1btkurEvbCSywQH2BgZpJ13b1qxW+qMUvC4tPZYmzcaKzrD+0oDS9ZKnvE/tqamsJz/AIJ97mX4/wBN6mrIsxWaG+vrEtdFRmC49hrrZbd1Sx2E69+2/Y/SpOpmVprqFFFFDgUUUUAUUUUAUUUUAUw4pxazYE3bqIApYlmAhV3OtP6zP2v9XNZylum1txcWfCwBGhHcQTpUZy2rJXbPZByJR/aVgypyXFkjQ5laD2MA6/akwHtBt5AHy3HG7LCA/BSWj6msDv2UzHwLv5CvP8Pb/gH0qrzM9zJ50mv5fRH0R/by3Ii2Y77Eny1kR9DTLHczK9vEqoKtetlUJCkIxTKCfF4hOsaVg9vDp2EfAkV5WpuOttLr2yAczZ2OYCIIXNIOpnWNB8+qTfOfodjOxpvf09hvHAeZ7WHwNrDRne1ZFucyhWKrlB3lZ+Bj1qj/ANrrgxOKD2EBufmEK2YBUAGWTlkQsT61Vn4fCz+MvHzBBgjuJz6fHWmOICrcuhWaOgQMxk6yI+tdrtzLGTldrnLGc/As3MHPly9h3tm1aUMu6uxP0ipnl3m8qUt33S3bt29fFbYeEBRLAyCSfsayC5dbKqCSZmBvJ2Hn/wC9SPDOEBivVeZI8OYSJ0iNfPvV7kzX5eVg2Yc1YT8Th8Ravo4TOCAHLNnUooELB8ZA3G9TnDuecfdsqycHu3XErcK3LaW86mGAzEtAIjUViNnHgGyyqFBxAgQNERgB8RJIHwq68u+067hcddsXmD4X8RcUaCUHUYBlOk6xIPaYij9p2EcLBYeZfabjsEttsTgrNlnbSyzu9woJBbMoyKBA3MmdBoYYY32t4+2xVsFhwRv+ZcMEgGNhqJg+oqP9ojW8Zxy1aZ5s2kTqRqMqI2Jb0MhgPmKqfFL4usbsQXOY6nUnUkz5zVkYruQnPHQuvF/a/wAQw3Ta5hLDJdQNbI6inVEcj3jmAzgTA2NNLPtvxTwj4K14xAguPe0B1JneqTzjaNxbRzlglu3kBJgA2lBgbCWANN+F4YXb1tFWWOGIX0dLbGftp6kVzbz0JbuC3cr8PtXMcVupmyxmVhH5oTM5InUZ82m1POYME54gWs2yWQBmIOoAAEzM96hOWcYUudYABjDj1zZgfmdT86lsXzC9rEXXRQ3UBUyDoNO3np3qDaxgjF85ILiSMt8wzszxc1PfMqtqfSRr5Cpfh+KPTygKkkAhyNiwDCNZ0JppxrD50ZzBIBj5zp8JA+lc8OCBSV8MlSfIEmZ8gNqrg3lo0z2eXGUl6r659Pad8cCgqsoo1BnPOh00I934Ux4Vg1U3WFy00yAFLyNCYgqBXpxjFdS4DnzQm+nmfKmnLmxPmzftH8qruWInq+EzU7k0sYRJroflT3hzQFEH3j2Mfq77U2Ww75unauOQNciO0Tt7oMVzg7iplzHL3lpE6R3+I+tZscH0LuSnjJYVYHyr1Ux3qNS8rbMD9691fTeoF8ZRaJAOaVrk0zW4Y0M0pu+ldONIe270d4NO8LxS4j51bxxGYgFoMSMxExoNPQVB3MRXBxY866m0U2VQkuVk1zgoTE4dWvol0mZzKp77bVH8Y5I4a6ktbWzp7yuVA9cpOX7Vnj80Y61Ye3hnVVAzM+XM6gzooiANCZMxNZ/xvGvfRbty/evmYudRyYM6QNgp/evQhDdFNnxmptnTdKEHjkluG8Nu4bGWr13FYO30rymTiEllR9SFXMfEoO8b1v3Cea8Fif8Ac4m2/oGFfKYIBjphex0OnY1M4e5ZaJTVIzXNgo2HiBnUwNPOrNsfUxTssb3N/vzPqwGlrDOG/wC1cOFezirxtnUI2W6Mp1B8ZD/LWpfgntVxXXFjFYLwgnNcAZGga5hbaRtrGbada44NHYW57GuUV52boYAiR6EQR6EdjXpUC4KKKKAKKKKApeM9pWDt3rll0uqbbMrMVGWVMH3SWgxppVL5y58sYu2Ati4oVtC2XUMNToTI0FRntNwD2+IYhgjZXyuDlMaoAddveDVnOJvXC6WkIlmgCB59z21/nWZuUsxMTc5twZKWQ9+cpyIsSxYLqdvifQSacYlMNaAButeYnbM6Eevitkfc158R4p01SzbcKoENkALZo1LMRoxOsLEaA7U14HwXEYwkWzFtNGuPMDvA7s0awPmRIpthXHdN4SNFWmiuMZZ7fiMMTp1FEwNiZ9RJ0/vA9tqa4FLVsXFvWjcuN/umD+EeekTM9tIj4VOYj2fXgma3ezPGiMgXMYmAwdgG9DA9ag+EEORauOtmH8TsklTmCklZEle43gEV2q2qxPy3kunS4dsMHtQoF1SsDQookmY1BOoivTH2rQ8R8Wnkyx9PjT/mDCJZT8vHWMZvJS06sh0iQTsQT8IqqXcZcIOdp09K5slkweVPPIuDytdZ4GUbSToex01O1S9vFFmbLJK22IAVVBLeACAJ/XMnyqv4W7E7TPlV95HsM13CWF3xNzPcMkHIGKxI38FlmA/v+tXt45NyXB78B4Q5Cqtp2a3AMW2MaZm8UQozFt/Sn9jlPE3L733wVi1ma4SL7KynOSwORZ8YMamNCfStI49jDqwOmcKF7EFlUD7mo7qZiWOw7fsK+Xv8YsUm6136/uPuehHTLHJQsTytewts3Hu22dxlbIrZQnhBUTHpuDoD8RDdMmQF3Uj/AFrR+N2TdtwSdD8BDAofkA8/5apPDeH33YC3buHsQqEyO4kCPOve8I1ktTS5TfKZ5+spUJrb0IvmRctq2CIJtKI9RcYR/wBP2qK4VxB7F5Lq287KDA19QdvQmtDxfAHxFy3Zv/lJZt9RhALsXuXFAmSBIGb0p1xA2LCLbs21VSwmNCQvjOZoJOi96t1HiEKp+XjLFWnc1ufBU8FjbdtECypidwCpJmAdDANF6/OqsAT6fb3vSrJylYw13E2Fv2Ldzqkhg6g6uCe/kTT72nXuDYWw1rDYWw2Jz5PCrDp5YzMYIk9gPMnyNVV2SsTkmenVHSJqDqbfvf5Ke2KzDxPPxO/fv8KaWbWZCFW4FOmlwaxp3nSoNb6mAoJO3qSdvnVg4VaEFb+L/ClYyC5Zc5x4piB4YgD/AD+lcW89ZVaRQ5gsfM5ThxJ/4kR/Hb/9FenDrPSEdMgSd3UnU+gHnUS/F76z4/h4QdKXhHFb125kZhESSFE6Ue+S5ZbU9NVYowhhvgvHLvGBh2J6csWknNByhTKxGoO/xAr3wvG7Oa3mR0VbRB6cAm6csuYIzCAfCZGpkGol2Y9NOrmVNcuVRlLHxCYltNdT3qG4jhcUiwVuWWzCCyMAQAdBIhpkHTypGUuiZHUVUNuc4vLz35L3dx2BuAdS2meATNoETEmDB0mmlzDYQ+46j4XHX7SBVLbFXQyeJXlFlTo0jwkjvrlmIp5bxikTNTlKceqMtOn0tjxXZKL9Mk/dwrj3HZh6ZW/kT96j8Ti7q++kj/Af61Hl17ET8RXH4sjTqR/n/wBaipx/6miWjuX8bn8Vk88XxQE6OyfUj6a02bihI/8AqEP+IZf5LXeJxLZhm8YkSpO86/t5edNns2nPhRSD2IAI+YAJ+lWOEcZwYo337nBTTx68ZLTynxQG3iLZyOWtgyWDqQrBSuUHYhz3qxWuVcDcUP8Ah8mZYIV2Gh3ETl+1Z1heHdFmudIrCEtq2iyCSROg03IitD5e4zcu2h07IIWF1uAHafLb+lbNPjbg8PxDd5zlLGX6P4fYieN8hYfMxtYh0Y6hWEg6aDtE0z9nrhL2TuQy/L3x91/6qtHMGJWybTPmYk9gNQsGPQf1qmcv4qxZxJD5s7OhssBKwbih1bXSEJ+cVPhGKWWajVL4zhXu49g4hVtAJBgscpca9pYMkbeIVcWc9hPnB1+h3+tUHmXiaO9w2XVn8C9OYYBQXObNGQ5gF1M67V255jjJ2v8AkW/lfnF8PeGGxnUCyFt3HPiIuaorgie8SfNY/VWnW8Rm90D5sJ+gmsrwPHcPiMPZscSwhV3TKjMyRcA8OZHJBtuDAyNBIj3tKmbXM34VjavMt+ykKrO1vqxoApykq7DadNtYkTQX7sHeJ9ojC69pbFvMGZQOqSSQSoJAUECdxV6wbObaG4AHKgsFMgGNQD3FYnwvDYm/iTcs2HuWxfksFU5RnnuZBA7ekVsvDMQXDgiMtwqJEGIB1HzqEW+5VRZKTe7Px/0h7RRRUjSed+yrqyMJVgQwOxBEEV8vc0crXeH44LcJ6XjNq4NcyZW0J7XB3G87edfUV1ZEVSeceUGxNthM6afHtQHzrxJzpoAp91dPCNo0raeS8JbtYfDJpHQD+jO4DlvjLH5fCsY4phriXGS6mS6pOcHcGYj4eXmINWrlnnO2thcPiC65BFu6gBKr2BB7rOh10gEaa+d4jRO6tKHZ8ouqmot5NR49ilygaZiREfWsO4viJ4hea0QJumDrAMgE6f3pNWDmHnZMpGHLsxEdRxGUH+Eefxpv7MuSb2NvC69s9ASc5PvMDsNZ3nX0qHh2klVmUu5yyeUkjVON8zWsdbNgWUcODGcxGm4bdW8iCKxriHIuKIuXUVsiNDdRkBk7CSwzfECvon+y2Gs2maAMqk5vKBvNR+K4WAhEBnEtaJE5TliddROYg/Gp6zVzoklGOVglVVGa5PmnGcDxNkE3LF0AdyjZdf70R960r2XBWx2GJUymFJUzsegRt8HarBxC09rDs1vDW8qkdRDJA1htJnQ95jvGlQ3JvEcNbxZxN1biFSUUW1HSClChBU+LTeQTVUNf51UsrHUk6dsuC5ceS4p0hykMqjwgsyyoLE+bHtvB2EVA8L5gFxbhuLfDLHuIHAmZJAjy2Hn6VPXrqugJOZWII31ABgyNl13+FVDi3N1nDPcSxZV3DeNhopI3AOpJmRtG9fP01ea3GMM+nsWTbOW3qyc/2xae06xcYlWzZ7Vy0AuUknMUYLpMb6+devDeYcYbT4h3tsdrdpEl8p82YgMSI1yr3qof2xx1wTawLEGYy52H1AjT+dNMfxHirAnoNbEb6CNN9a9LT0W08QxHPtRROUZdeSQ41xy+XNxbF7OyhWnIBCklYCkndzMny27163j7964qXMtlWMF7moUEQTtoe3bfeKX+zePxCh1vI5iTbN8zvEQsKD/mmvTGcpXbRyXUceCZt3HKx3zMZA30nXw7agn04ULdvly/j+TsKbJPalj3k7zTawfD1tXMHjmxGIcEpcW5aNtADDMBlMPqF8TH3pjypHFEe4UVEOWJZzPiYyZJO8T9zU7wLi/D7S6YIkiZbqszjbXUACAO0bmZqfxfGLF9Pyluv/cuW1KqoEgC5AYmPI6AVpeEsRL9Jp2pf59/RroZ3hcLctsrL7ymQdCAR8RRxPFOz57jeKIOnn39P9KmeJYRxaa6z20IIAthpJDRqDM95jfQ7VVMS4LjyrkU2+TVfOFccVvudqbl06CfQVzbBB0Yg+hiuBdBMDb96cYVAzGR2OvYECf+/jVmOxhc1jc3l+pZeXLzeNWYtsRqToZ8/WuccSrCQQJ7gimXBcQFLNt4RJnen+J5kxanKL5AGg8KbDtOWazzit2D0qb5y00Zd8vr7xhxJpyhjOkg95zN/p9KZDFgH5z86ePYa8zMxOVdyN2YnOQO3fevG9w1GB6eYMOzEEH0mBB/mfnWmD4PD1H/ACPAmRTqNv2pQi9xUbhcSNQT/wC9POp5faq5xw+D0tFdurw+qHWLdYGUySPFpABnsfLvXfD8Ebji2iZmueFUBlpOsrA0b7VEX850COfOFJrnCYbEgyLdwRrsR3iBO512GtWxWVyeffZsk1Hk1a7fw+IuXsOtlsLeNtgy22um21tLbMqNbcQgkr4VEDNM1HcjX7Yc2jaFyUGhCkjJv73xP0qjWrOLHu4e8CdytpwTvOw7zUvwFsRYvLefDYokCRltsJJBGsrtBO1Wp8o86a4LpzFxHCpIGHOZWyzJTUrmGg7CQdY+lULG3QHR0mA0gmJiR2nSIpzzFxG7dct0blss+bKwaRCBdyBPuzUGbV1ifyztA8/oPj5dq63yV49TQLfN1+yT11IXXx22tmY80IkfU0z4pj7GMF128TAWwjjR08bE6+ZnaI28qgcaVaVa08sBqoEmQCf0705w2ENxmItOpAEFxH6jsTE6Hb0o5vblsqbiobj3w/F8QmHuWs3XwxGq7qCNFDoZOXQarHbUVKcFxua7Zy3GxOSStk/75PE7hUzEi+q5VYW2MkkQYFQnC7OIshFSzccEEuQjeEbCYkD3e/nS31uI4u2la0ymRpGveDHhkSDGhnUGs7tSeGPPw9sunqaL/tNBeuYm23QS3C9SyGz3Cfec22EeFtGs3NRBysNmtfK/NWU3lxcL+dAxAAFlyyKQDqem0EaHT1rDRjjkyMx6ipChQoV1mYugD8xfERIgiatGB4ol4XoZz1VcC2brkZ3RUL2rrFc5VQCUbUqsQIDG1NM1ZN5XH2iQBcUkmBBB1iY07xTmsJ4zxLD2jh/w2IuG0BbcW8zlLdycjsGnQQdRrudthtuCw1tB+XMNrJZmn5kmhNPI5ooooSKXz57P8NjxnK9O9EC6o1IGwYfrHx19aynF+xrHKWy3bbfw+FhI8zvHw1r6KooDCuBexhuoGxFzMo/RlgE+pnb0rZOBcItYWylm0gVVEACpGigKpzVfvG6lkkW8OVLOx/Xl1ya9u8DUgGoxuJ31vKjBYMsX7BNdZ7gKNz3artj8El5ClxQQf+59DVafhSrmtXgGzao5/URoBPZx99T3NeTr9LOUvMizTTYksM8ri27tpgBKXEY7aQyxOvnvWC3cW38bR/iMf6VrXEkuYJMQS5yG0UtAd7lyABHnJ/evflHkWy+HQ3k8Ua1X4dQ2pbjt8sNYMt5f4k4FxRceBZuFUDeFmCEjQnQjVpGvhpeTBh4d7yoxUjKHLZTuSSACW0Gx08607jnssXN1MHc6Tjz1BnQg+hBj51VMN7NMfZvMyWyEMjKtxYg7gkjbftNabtLLElHv6EI2dMjninOC29IcEGFARQdhAA3A1DQfMdqrHFuaHfMOm2mmrefyq9p7NcXdIa7cRSDIlncgnc9hPrUjhvZFY/42IdvRQqj7Caqp0G3lr6/glK70Ml4Zxi27lSjAiR8x3kdqeXeIt0ywuEyYOsgg+fzqB5n4XdsY7ELbVgqXWVT6KxUbegHxpvgL51ttbhjIzSd5zAEfHStUoLGUe1Trbt+yxZXqN+PYxmcMTGmgGwg6fvXXDeY7tly6KGlcuVi2UbQQFIO6g777148QUFgIJOw8jrFObSomZR4tBpoRmg+m233q2MkksmK+qcrJ7Xxn7DLH8WvXSrXXzlVCjQAKq6AAAAARTC65nWvXEQScogToP60mF0dWIBCkHKRIMGYI8qtWDBNyxt7HKTIMdvLttUnhbhFszEZsy+pHhI/b6VJ8a5sxWJTpsVt2ojJbQKIzZo07ZtYFRlu8Ft6DVW8O51Pn6EeX8NdxyQcnt2khw0tJLbdhEDfyp9juYmnKbGHYDSWRidNO7xPyqAN64hzE+JjsT2/lTvEcdw7AA4QkxqepEnzgL/OqnBuWTZHU1qiMGstNli4JLrclQFyhhCwAxI28hJ0H9K9uXOHJdxipcJFsAtcgMSUVZKgKCcx0E9pntXeFxllcKnTULmALaySyyMs+Smd9dBXhwS42ZoZU6kqHNsMR4WJCgzAnKDAO42qxRxEwXXJybSwjSGx4E9K26KNlt2LigDsAAoqMbiGOOqi6vobdz6bVRbeLuJhrV44lTcbE9N7ORAwtwYuREgEiPnUhcxIGrMoA3JCgfM9qzWSti+X/AH+TxLq665Yll59q/BY7mO4l/wDc/wCQj9xXg1/H9y3zC1ScXi8ZeIXC4a4FJA6nT3kxpIgD1J+lOMRw64sC+pVgACzo4Ej1VSK4oWPq/wB+ZJaatpN592Vn+i0tisdB/NKnsJTX76U0N/Hn/in/AMS1/WoXhnC0uOIZbgXxFUYhjqAPfUACSJJ2qT4jhrSi2bZJzpm1ykDWNx/SoWRnHv8AvzKboVVcYb+K/wDJ54y1jmUg3J763rX11aqri+M4u2f98h17G3/I1NXrfoKh8asTAH0quufPPJKidL42fNp/Y9LRxF29dX3lQMRlVSfHoNhOxnX+GuOC4TFZjbC3LWd0AYW8uhfK0wsGFYn5GnaYO4cOCivN1lLMqsfcTpjbf9Zj4U75R/IxZu3RefD2wcy3JBYEdgdJ0b5VoTWPkaFKOx4x2+nUbXuKY0YjEWcI79Mwre6e+YSSpMSI+VeHHcO1p7oTiGGvi2EMgMjuXbKVCR7yEEsJ2g94HpisZZKlrWGurdJklnUqPODM9/KrnwH2Y3OIYbD4h8cAp8XTFhQQQ5Vl6gIJkLuQda0bVtwaqoxcdrXQz29wv/5Z8ScQivayQgBDMHMSpHddz8as/K3KOJxGKxNtrC3LVktaa4WzdNwQQyqIZyImBllc4BzEVD4u6t7DLZKlXXwl48mnKQNTFXfkjjdrruq8QxeHu33DMcuFdLlyMo3sgqTtsNa5XlxJ0yzHlYKqj2xZT8QSjqW6kiHtP1Ai5lEkmIkkKYGobwsv0Fyi+F6A/D4h7ynxFrl57jktpJLkxMHQQNDFUvj3stuY4K97iT9RAVB6FvcMTqVILaiRJ07RVu/sVg2bqXLYuPlhiwUBjoMxQAIX8IGaJj4mpl2CxUUGkrp0WaJpKSgOpomuZomgOprxxWHW4pVhI/719DXpNE0BWDyqWZFuPNq27PGs3HZiczfCf5/Cy2LSqIUQK6miajGKisI6231OpormaJqRw6mia5miaArvHuScFijce5bK3bkTdVmzAhQoMTl2AERrFYxzDyZi8KrXLiJcRHgG2czZdYfJEoumonSdZr6IOtRWP4OH1BqEoJmqnV2V47r0Z8w4Hht++rtaTRZMkwCZIyqdi3f+e1M8Py9ic3jRlHcyJr6MxPLfpTX+y8/pooJEbdTOx5ZhtrlhvImnS8sEdq3GxygO4qQscpWhvUzP1MB/s23ZSflUbxDhNy1MoY+Y9RX1Fh+B2E2QUuL4Hhrgh7Sn5UB8fEahnbUnXzp7iPwse8f8iH+cVq/tG9lTG518EgiNUA7+fxrJsfwDGIT1MPdBGnuMR9RQBw3jDWpGVXUmcrjY+YPapHBcde5eEqqqsaD4gb+QBOgganSojC8LcGbyPbQdypWfQSN/2pzYM5itsLbggHzMeZ1NRn/FldqzFlrdyGOvem/EWc2zkALSCAdjDA+fpXH4mcpYrLCd4kjQx6V7Ilx2C27ZYnsssfoAa815TPCnCUbOnQa4TmDEgjPh7TQQRma5GnYgMdKdHjd8OcrC2IBi2XCj4ag0+w/KmPfVcHd+aMP3ind3kTHBWu3bXTVFLOWe2AFUSTGYnaaujJt8x+hphHL/AIcexMTgXHbt5yl5ywC5hmJPuFW79wFrrjdkJdhQAI2G2hK/yqscE4la66BS5JDL7sDxIV1+tT/NS5nRvNPM+ebb/NXLehn1EP8AJLomvwM7zfKoXFXFJgMCT2kV73MPb7rNeeAww6gaPd8XzG33IqmKQqhGPORxine04VXdYUDRiBpp2PcyfnUjicW4wQz3HY3LhIzOxhVGTudj+ZUZZ4xfXRL9wgbS5afrNOOcMYc6W2IJRBm2Hi76D1n61Zl5wibTclH94Iyxe1E1tvIXFEwnBkuXGOVFuPtrBuuQI+YFYfhsJdaCtpyPPKQPqaunGOJlOGfh1/hVG9RILR6H9prTTuWcnpaeLi3kqXUuXWVFBN284AC+EF3b7DMfLSrzx32dCxbCoQbuTMl4SG6qidTMZSRERoPXWq77PLWfiFnMZ6au8aaELlB8/wBXetexN7qGCZynQfavM8U1rqkoQeH1/wBnp6apPLaLLyfi+tgcNeykdSyrkEyZcZm1O8kk/OpkVTvZ5i7acOwyjTwExPZnZgfmDMetW2xdDCRXtJ5RnO6SlNIa6BKJpDSTXDos0TXM0k0B3NE1xNE0B3NE1xNE0B3NE1xNE0B3NE1xNE0B3NE1xNE0B1QAK5miaA7mia4miaA7mia4miaA7muHRTuAflRNITQGCf8AxEXmGKw6AQnQkQO5dg3/AOq1CPwj8lVt2C5aMrakBcsEiNyT59jWv+1HkpeJWBlYJftSbbHYgxKN3gwNRsR8ayHhf+2sH+SuFFwKYUsuYAeQIYSPKdqzamuyaWzsTg4rKl3OeasCtqxbJADicoGkDwq2vlJH0q0ewzDfnYi8w1S2qg+WdiTHrCff1pny1wN3xLYriydQlYS2yg21nzG2nYeeuprQeGHB4dW/DqltWMtlOhMR3OnyqenrddajLlkLMSnuLTcxXrVL9p3HFt4J0LR1TlP+Eat9YC/5q8+J84Ya3M3R8tazTnXmXB4srnW62QEKFbKuveI1OlXo4yoYDGE4hCifrEADWJ/pNX7jOCnI13ECwUEFMmbcAwxLKFbT3VzNqNNda5wNktfnWkyNrBLZiFAktrpO0eseVPeH8JxPELpW3IS2PG3ZJ1yqCRmc7kz5kmq7XFLfN4SKJURsmuMtHljTZj8u8Ln93Iyk/Atp9YpphuKZLZvKHXx5dMoYgbiSrAakdj7pqb4p7O3S2z2Ltw3UE5Hy+IDXQrsfLfyrz5KwVzGWyOjZuIp8QdNQTOoYEEd6y0Sou/yqecEbdCq2uBhy5xe9fvoly1ZuDUk9FA4CiZDADWY+tR2Je5dxLXVmc3h+A0B/n861jh3IQRs1u0tsto0M5AUmTAaddPOrLwvknD24i2K0xit2cHa6krHLGOML7mZcKt4u5BuB2H0o5zAXCEdEhgymfLXX7GPnW22ODoP0iorm/la3iMO9vLqRp8asNBhfs2xSpxBBBGe2y6+ZGaB/y1q2MQ2LF28oLXWAW2P4rr/l2lA2ksyyf6ViOM4PjsNeX8m6HttKsFMSDoQRWr8ivxDH4qzdxtrLZw/jVcuUNdHuuQO4OvxA9Z8zU+H+dfGxvjHK9zLoXbIOKL3wLlNcNbtortCoBrrsAKtWHSBFcTXrb2r0yk6NcmujXBroOTXJro1wa4dCaCaQ0lALNE1zNLQCzRNJRQCzRNJRQCzRNJRQCzRNJRQCzRNJRQCzRNJRQCzRNJRQCzRSUUAjLTd8Kp7U5ooCpcy4NiIUafCs54jwi5qBNbfctA7imdzhVs7qKA+f7/Llw/pNMb3Kr91NfRy8KtD9A+lcYng1pxBQUB8wY7EZVC6aKAPQRn/dh9K2bkXDJh8DZTYuBcuEblnGbf0kD5CsS5rwb2MRdsPM2rhTXeNgfgQAR/irbOQ8euLwdnK4zW1CuP1KQIPyMSPjFeV4srHUtnqW6fG55Jg2wWBnQD+YqmexSzBxt4LKNeCr/lzN+1wVI8+8xph7Rw1g58Te8CqupXP4e2zGYA9Zq68j8uDBYK1hzGcDNcI73H8TfIEwPQCo+E6aVcZTl3JXzUmkuxL4W4p7U7ArzS2B2r0r1ygWg0lFAeT4VDuoPyru3bUbCK6ooBZr3s7U3r3sbUOHcUhWiiugQ2/Wuel60UUAnR9ftR0PX7UUVwCdD1+1HQ9ftS0V0CdD1+1HQ9ftS0UAnQ9ftR0PX7UtFAJ0PX7UdD1+1LRQCdD1+1HQ9ftS0UAnQ9ftR0PX7UtFAJ0PX7UdD1+1LRQCdD1+1HQ9ftS0UAnQ9ftR0PX7UtFAJ0PX7UdD1+1LRQCdD1+1HQ9ftS0UAnQ9ftR0PX7UtFAZf7VvZy2Mbr2CouhcrToHA2n1HY1leE5F4tbbKiqp2kXV/rNJRQ4al7MfZw+Gu/isUyvdA8A3CTuR/e9a1L8P6/aiih0Oh6/ajoev2paKAToev2o6Hr9qWigE6Hr9qOh6/alooBOh6/avW2sCKSigP//Z" alt="Image result for ‫ماشين هاي کشاورزي‬‎"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; line-height: 1.9em; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif;">345 اسلاید &nbsp; بخش اول موتورها بخش دوم تراكتورها بخش سوم ماشینهای كشاورزی فصل 1 - مقدمه &nbsp; فصل 2 - منابع توان فصل 3 - بدنه موتور فصل 4 - سرسیلندر فصل 5 - هوا و سوخت ‌ رسانی فصل 6 - مدار جرقه زنی فصل 7 - دستگاه روغنكاری فصل 8 - دستگاه خنك كن فصل 9 - دستگاه مولد برق فصل 10 - دستگاه راه‌اندازی فصل 1 - مقدمه فصل 2 - رانندگی تراكتور فصل 3 - هوا و سوخ ...</p><span class="link" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://danesh4u.sellfile.ir/prod-1911392-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A.html" style="margin: 5px; padding: 2px; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; background-color: rgb(199, 44, 40); border: 1px solid rgb(113, 1, 1); font-size: 12px; font-family: &quot;B Yekan&quot;; border-radius: 5px; background-size: 100% 100%; direction: rtl;">توضیحات بیشتر - دانلود&nbsp;</a></span> text/html 2018-04-18T17:01:00+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن http://danesh4u.mihanblog.com/post/690 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21634MTIvNy8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNOTYx.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">حقیق رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، مقدمه: هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهكار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاك خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاك و معصومند و این تا زمانی است كه توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و ....</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21634/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86" class="more" title="بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21634/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86" class="buy" title="بررسی علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-04-18T16:59:09+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت حقوق تجارت http://danesh4u.mihanblog.com/post/689 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21780MTIvMTgvMjAxNyAxMjowMDowMCBBTTc2MA__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت حقوق تجارت"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت درس حقوق تجارت رشته حسابداری، برگرفته از کتاب حقوق تجارت دانشگاه پیام نور، مولف: دکتر ارسلان ثابت سعیدی در قالب 260 اسلاید، اهداف درس: 1. آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری 2. آشنایی با انواع شرکت های تجارتی 3. آشنایی با انواع اسناد تجارتی 4. آشنایی با انواع قراردادهای تجارتی ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;">قیمت : رایگان</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21780/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA" class="more" title="پاورپوینت حقوق تجارت" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21780/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA" class="buy" title="پاورپوینت حقوق تجارت" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-04-18T16:58:06+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت حسابداری میانه http://danesh4u.mihanblog.com/post/688 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21781MTIvMTgvMjAxNyAxMjowMDowMCBBTTY3Mg__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت حسابداری میانه"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">اورپوینت درس حسابداری میانه 1 رشته حسابداری در قالب 487 اسلاید، اهداف درس: درس حسابداری میانه 1 به عنوان یکی از دروسی که درآن بیشترین تاکید بر مفاهیم نظری حسابداری می باشد، ازجایگاه ممتازی در بین دروس حسابداری برخوردار است.اهداف کلی درس مزبور را می توان بشرح زیر خلاصه نمود: 1- آشنایی مفاهیم و ...</p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21781/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" class="more" title="پاورپوینت حسابداری میانه" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21781/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" class="buy" title="پاورپوینت حسابداری میانه" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-03-08T07:11:01+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi http://danesh4u.mihanblog.com/post/687 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=22089Mi8xNy8yMDE4IDEyOjAwOjAwIEFNOTYz.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه و گزارش ویژه مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های مختلف رشته کامپیوتر- چکیده: شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی، ارتباط روی WPAN ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22089/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-wi-fi" class="more" title="بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22089/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-wi-fi" class="buy" title="بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-03-08T07:10:21+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری http://danesh4u.mihanblog.com/post/686 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=22095Mi8xNy8yMDE4IDEyOjAwOjAwIEFNNTc2.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">کار تحقیقی و پایان نامه رشته حقوق به همراه پاورقی و نتیجه گیری و منابع، چکیده: بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22095/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" class="more" title="بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22095/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" class="buy" title="بررسی تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2018-03-08T07:08:39+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن http://danesh4u.mihanblog.com/post/685 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=22112Mi8yMy8yMDE4IDEyOjAwOjAwIEFNOTU5.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، مقدمه: شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است. کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;">قیمت : رایگان</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22112/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86" class="more" title="بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22112/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86" class="buy" title="بررسی شکست تحصیلی و خسارت های ناشی از آن" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-03-08T07:06:41+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه http://danesh4u.mihanblog.com/post/684 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=22120My80LzIwMTggMTI6MDA6MDAgQU0zMTE_.gif&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آن"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت بررسی اکوسیستم رودخانه‌ای در قالب 60 اسلاید، متن: مبانی تهیه نقشه های پهنه بندی سیل با نقشه های تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها از نظر قانون متفاوت می باشد ولی از نظر روشهای فنی تعیین حد بستر و پهنه های سیل گیر تفاوت عمده ای ندارند. استناد قانونی تعیین حد بستر و حریم رودخانه...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22120/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%86" class="more" title="پاورپوینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آن" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/22120/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%86" class="buy" title="پاورپوینت روش های مطالعه پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و قوانین و آیین نامه های آن" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2018-01-18T12:26:58+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی كاربردهای گرافیك در تولید و پخش خبر تلویزیون http://danesh4u.mihanblog.com/post/683 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21959MS84LzIwMTggMTI6MDA6MDAgQU0yNDQ_.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی كاربردهای گرافیك در تولید و پخش خبر تلویزیون"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه مقطع كارشناسی ارتباطات گرایش خبر در رادیو و تلویزیون، چکیده: در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته های این روزگار دور از انتظار نمی باشد. گاهی این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21959/بررسی-كاربردهای-گرافیك-در-تولید-و-پخش-خبر-تلویزیون" class="more" title="بررسی كاربردهای گرافیك در تولید و پخش خبر تلویزیون" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21959/بررسی-كاربردهای-گرافیك-در-تولید-و-پخش-خبر-تلویزیون" class="buy" title="بررسی كاربردهای گرافیك در تولید و پخش خبر تلویزیون" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2018-01-18T12:25:24+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی معماری نمادین http://danesh4u.mihanblog.com/post/682 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21962MS85LzIwMTggMTI6MDA6MDAgQU01OQ__.jpeg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی معماری نمادین"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیق و پروژه رشته معماری، متن: نماد كه مظهر سمبل تیر نامیده می شود&nbsp; نشانگر یك اندیشه، شیء یا مفهوم، چگونگی و جز اینها می تواند باشد نماد می تواند یك شیء مادی باشد كه شكل آن به طور طبیعی یا بر پایه ی قرارداد یا چیزی كه به آن اشاره می كند پیوند...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21962/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86" class="more" title="بررسی معماری نمادین" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21962/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86" class="buy" title="بررسی معماری نمادین" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2018-01-18T12:24:02+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . سكه شناسی دوران صفویان http://danesh4u.mihanblog.com/post/681 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21970MS8xMi8yMDE4IDEyOjAwOjAwIEFNMTU4.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="سكه شناسی دوران صفویان"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیق و پروژه رشته تاریخ و ادبیات، بخشی از مقدمه: سكه شناسی بخشی از تاریخ هنر هر دوران پژوهشگران توانسته اند با استفاده از مجموعه عناصر موجود در سكه برخی از گوشه های تاریك و مبهم و تاریخ و فرهنگ جهان را روشن نمایند. سكه هر دوره نمادی از مذهب، آداب و رسوم، خط و زبان، چگونگی وصعیت اقتصادی و اجتماعی ..</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21970/%D8%B3%D9%83%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="more" title="سكه شناسی دوران صفویان" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21970/%D8%B3%D9%83%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="buy" title="سكه شناسی دوران صفویان" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2017-12-15T09:54:58+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل http://danesh4u.mihanblog.com/post/680 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=11869MTEvMjgvMjAxNCAxMjowMDowMCBBTTQzMw__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">مقدمه: با وجود این که حقیقت عقل آدمی از عالم علوی و نور است، لیکن انسان به تدریج از قوه به فعلیت می رسد و با تبدل و تغیّر ذاتی و جوهری، تعلق خویش را به بدن کم می کند و بدون همراهی آن به کارهایش ادامه می دهد. به همین سبب قطع تمام علایق و وابستگی ها به سهولت امکان پذیر نیست. در بیشتر مواقع هیمنه...</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/11869/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%84" class="more" title="موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/11869/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%84" class="buy" title="موانع و عوامل بازدارنده رشد عقل" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-12-15T09:52:52+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده http://danesh4u.mihanblog.com/post/679 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=13237Mi8xOS8yMDE1IDEyOjAwOjAwIEFNNDg4.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده "></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">چكیده: آن چه كه از تنظیم خانواده به اذهان عمومی متبادر می‌شود، كنترل و ایجاد محدودیت در زایش است. رشد جمعیت در دهه‌های گذشته، برخورداری از امكانات بهداشتی و غیره، جوامع و سازمانهای مختلف را به توجیه و ترویج این امر وا داشته است. لیكن حقیقت تلخی كه اخیراً گریبان‌گیر کشورها...</p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/13237/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" class="more" title="تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده " style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/13237/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" class="buy" title="تحقیق جمعیت و تنظیم خانواده " style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2017-11-18T07:14:05+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران http://danesh4u.mihanblog.com/post/678 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21534MTEvMS8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNNDAz.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی- چكیده: یكی از موضوع هایی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عامه مردم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شكل یك مسأله و معضل اجتماعی، مشكلات زیادی را برای افراد و خانواده های در خطر طلاق ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21534/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="more" title="بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21534/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="buy" title="بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-11-18T07:08:40+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی http://danesh4u.mihanblog.com/post/677 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21536MTEvMS8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNOTQ4.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی- متن: بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد. حال اگر این بنای زیبا مورد لطف و خدا از انسان گرفته شود دیر یا زود می میرد. یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها، داشتن همسری صالح و شایسته است. آن بهره ای که انسان را ...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21536/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A" class="more" title="بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21536/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A" class="buy" title="بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیر اصولی" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2017-11-03T06:16:01+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . شیوه دعوت پیامبر اسلام بر پایه حكمت و موعظه http://danesh4u.mihanblog.com/post/676 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21110NS8zMS8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNMTkw.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اكرم (ص) بر اساس حكمت، موعظه حسنه و مجادله احسن"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه رشته الهیات و معارف اسلامی- مقدمه: پروژه به روش كتابخانه ای و با استفاده از منابع تفسیری و روایی و با راهنمایی استادان محترم راهنما و مشاور در پنج فصل تالیف و تنظیم گشته است: فصل اول شامل كلیات اهداف و انگیزه موضوع، سوالات تحقیق، پیشینه تحقیق،‌ روش تحقیق و</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%85-(%D8%B5)-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86" class="more" title="شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اكرم (ص) بر اساس حكمت، موعظه حسنه و مجادله احسن" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%85-(%D8%B5)-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86" class="buy" title="شناخت و بررسی شیوه دعوت رسول اكرم (ص) بر اساس حكمت، موعظه حسنه و مجادله احسن" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-11-03T06:13:09+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . مقایسه تفکر مهدویت و فرجام شناسی در اندیشه اسلام و غرب http://danesh4u.mihanblog.com/post/675 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21326OC81LzIwMTcgMTI6MDA6MDAgQU0zNzY_.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="مقایسه مهدویت و فرجام شناسی در اندیشه اسلام و غرب"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">مقایسه تفکر مهدویت و فرجام شناسی در اندیشه اسلام و غرب- چكیده مقاله&nbsp; به یكی از دغدغه‌‌های مهم انسان‌‌ها پرداخته است كه همان آینده نگری و آگاهی از آینده و فراسوی بشر می‌باشد. مسأله آینده نگری و دغدغه داشتن آن، در وجود همه انسان‌‌ها...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21326/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8" class="more" title="مقایسه مهدویت و فرجام شناسی در اندیشه اسلام و غرب" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21326/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8" class="buy" title="مقایسه مهدویت و فرجام شناسی در اندیشه اسلام و غرب" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div><div><br></div> text/html 2017-11-03T06:10:40+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . بررسی افسردگی در بین خانم ها http://danesh4u.mihanblog.com/post/674 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21496MTAvMTUvMjAxNyAxMjowMDowMCBBTTcyMg__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="بررسی افسردگی در زنان"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پروژه حوزه علمیه خواهران- چکیده پروژه: در دهه های اخیر، پیشرفت های سریع و شگفت انگیزی نصیب جامعه پزشكی گردیده با این حال یك نوع حس بلاتكلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم به ویژه در گروه زنان گردیده است. این ناراحتی های گوناگون روانی طبیعتاً جسم آدمی را...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21496/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86" class="more" title="بررسی افسردگی در زنان" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21496/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86" class="buy" title="بررسی افسردگی در زنان" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-09-21T11:37:49+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . آموزش گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان http://danesh4u.mihanblog.com/post/671 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=18367Mi8xLzIwMTYgMTI6MDA6MDAgQU02Njk_.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="آموزش گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">آموزش گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان شامل توضیحات کامل گرامر دروس اول تا نهم بصورت خلاصه و مفید به همراه مثال</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;">قیمت : رایگان</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/18367/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" class="more" title="آموزش گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/18367/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" class="buy" title="آموزش گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-09-21T11:36:39+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان http://danesh4u.mihanblog.com/post/670 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=18412Mi81LzIwMTYgMTI6MDA6MDAgQU0zODI_.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان"> <div><br></div><div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">آموزش فیزیک دبیرستان و حل تمرین های کتاب بصورت پاورپوینت، این فایل که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد، پاورپوینت آموزش فصل اول کتاب فیزیک اول دبیرستان می باشد. در این فصل در مورد انرژی بحث می شود و تمرین های کتاب را بصورت کاملا مفهومی حل کرده ایم. برای فصل های بعدی کتاب نیز همین روش ..</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;">قیمت : رایگان</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/18412/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" class="more" title="پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/18412/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" class="buy" title="پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-08-28T07:16:00+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . پاورپوینت نانو، تخیل امروز، واقعیت فردا http://danesh4u.mihanblog.com/post/669 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=19723Ny8yNi8yMDE2IDEyOjAwOjAwIEFNMjMw.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت نانو تخیل امروز، واقعیت فردا"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت کامل بررسی نانو فناوری در قالب 51 اسلاید به همراه تصاویر كه توسط برنامه ملی پیشگامی نانوفناوری در آمریكا ارائه شده است. بخشی از متن: نانوفناوری عبارت است از آفرینش مواد، قطعات و سیستم های مفید با كنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله...</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/19723/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7" class="more" title="پاورپوینت نانو تخیل امروز، واقعیت فردا" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/19723/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7" class="buy" title="پاورپوینت نانو تخیل امروز، واقعیت فردا" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-08-28T07:14:24+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول) http://danesh4u.mihanblog.com/post/668 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=20615MS8xMy8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNMg__.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول)"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">گزارش کار کامل آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه تهیه و ساخت محلول، هدف از آزمایش: هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 0/1 مولار از NaCl جامد است. هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از HCl مایع است. هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول که با غلظت...</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/20615/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-(%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84)" class="more" title="گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول)" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/20615/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-(%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84)" class="buy" title="گزارش کار آزمایشگاه شیمی (ساخت محلول)" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2017-08-28T07:11:48+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب) http://danesh4u.mihanblog.com/post/667 <p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=20616MS8xMy8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNMjg3.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)"></p><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">گزارش کار کامل آزمایشگاه شیمی، آزمایش تیتراسیون کمپلکسومتری با هدف تعیین سختی آب به روش کمپلکسومتری، متن: آب به صورت مایع، جامد و گاز در طبیعت وجود دارد. آب فراوان ترین و مفید ترین ترکیب در طبیعت است. آب حلال خوبی برای بسیاری از مواد موجود در طبیعت است و بنابراین آب های موجود در طبیعت...</p><p class="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/20616/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8)" class="more" title="گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a>&nbsp;<a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/20616/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8)" class="buy" title="گزارش کار آزمایشگاه تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p> text/html 2017-08-26T07:56:06+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . ست ساعت رومانسون ROMANSON زنانه + مردانه (سه موتوره کورنوگراف مدل 83129) http://danesh4u.mihanblog.com/post/666 <font size="4"><img src="http://farhadkala.a11a8.com/wp-content/uploads/sites/862/2017/06/963109New.jpg" alt="963109New"></font><div><font size="4"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">ساعت ROMANSON</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">مدل 83129M مردانه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">سه موتوره کورنوگراف فعال</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">بند چرم درجه یک GENUINE LEATHE اصل</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">دارای هولوگرام اصالت کالا پشت ساعت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">صفحه کریستالی ضد خش نگین کار شده دور صفحه برای ساعت زنانه</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">پشت جنس استیل بدون حساسیت درجه یک</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">3ATM ضد آب</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">دارای تاریخ شمار</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">SWISS 83129M حک شده پشت ساعت و در داخل صفحه اصلی ساعت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">یکسال گارانتی شرکتی رومانسون</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right; outline: none 0px !important;"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">دفترچه گارانتی این ساعت به همراه جعبه شکیل چوبی با بالشتک چرمی برای شما ارسال خواهد شد</span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="color: rgb(109, 108, 108); font-family: BYekan2, sans-serif; text-align: right;">برای خرید بر روی کلمه خرید در پایین کلیک کنید تا به سایت فروشگاه اینترنتی فرهادکالا هدایت شوید.</span></font></div><div><a href="http://farhadkala.ir/product/9963109/" target="" title=""><font size="6" color="#cc0000">خرید</font></a></div> text/html 2017-08-23T18:20:45+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . روانشناسی عشق http://danesh4u.mihanblog.com/post/665 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=21383OC8yMy8yMDE3IDEyOjAwOjAwIEFNODI4.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="روانشناسی عشق ورزیدن"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، متن: برای انسان رسیدن به کمال بدون نوعی از عشق ورزیدن امکان پذیر نیست. هر کس در آرزوی عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن است. هر چند عده زیادی هستند که بطور کامل ناکام می گردند. امروزه عده ای هستند که می ترسند به نفوذ عشق دیگری...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21383/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86" class="more" title="روانشناسی عشق ورزیدن" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/21383/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86" class="buy" title="روانشناسی عشق ورزیدن" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div> text/html 2017-08-16T05:04:52+01:00 danesh4u.mihanblog.com دانش برای شما . تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه http://danesh4u.mihanblog.com/post/663 <img src="http://danesh4u.fiload.ir/HPicturer.ashx?img=17012OS82LzIwMTUgMTI6MDA6MDAgQU04MDM_.jpg&amp;w=190&amp;h=190&amp;path=~/content/productpic/" alt="تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه"> <div><p class="short-desc" style="margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; height: 114px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);">بررسی ماهیت مَهریه در ایران و کشور های اسلامی و سایر کشورها، چكیده: تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر می‌‌رسد از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی‌آید كه نكاح از عقود معاوضی است و به‌ تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می‌شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر...</p><p class="price" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 22px 2px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;../images/coin.gif&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(136, 136, 136); text-align: justify;"><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/17012/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8E%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%87" class="more" title="تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(121, 121, 121); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(170, 170, 170); text-shadow: rgb(153, 153, 153) 0px -1px 0px;">توضیحات بیشتر</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">&nbsp;</span><a href="http://danesh4u.fiload.ir/file/17012/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%8E%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%87" class="buy" title="تحقیق بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 5px 8px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(9, 133, 180); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-out; border-radius: 4px; background: rgb(25, 176, 234); text-shadow: rgb(18, 146, 194) 0px -1px 0px;">دریافت فایل</a></p></div>